Honk- en Softbalvereniging Adegeest
Van Beethovenlaan 137
2253 BH VOORSCHOTEN
RSIN nummer: 803963865

Contact:
Kantine HSV Adegeest
071 572 0722
Contact Bestuur HSV Adegeest
e-mail:
Website:
www.hsv-adgeest.nl

Doel van de vereniging:
Leden in de gelegenheid stellen de honk- en softbalsport te beoefenen in al haar
verschijningsvormen met uitzondering van beroepssport.

Hoofdlijnen beleidsplan:
Het bestuur streeft er naar een gezonde vereniging te hebben, waar leden zich kunnen inzetten voor
de honk- en softbalsport.
In dit streven behoort dat de accommodatie goed wordt onderhouden, dat sponsors voor de
vereniging worden aangetrokken en dat het speelmateriaal op orde is.

Bestuur:
Het bestuur bestaat uit 5 personen, waaronder een voorzitter, secretaris en een penningmeester.
Het bestuur voert haar bestuurstaken vrijwillig uit en ontvangt geen bezoldiging en/of vacatiegelden.

H Deighton, voorzitter a.i.
P.M. Mersel, secretaris
O.D.M. Paauwe-Insinger, penningmeester
P. Schneider, bestuurslid facilitaire zaken

Het bestuur vergadert iedere 1 e maandag van de maand. Van de vergaderingen worden notulen
bijgehouden.
Voor de leden is er tweemaal per jaar een ledenvergadering waarin in ieder geval het financieel
jaarverslag en de begroting voor het komende jaar aan de orde komen.
Agenda, notulen en stukken van de ledenvergaderingen staan op de website en zijn alleen voor leden
toegankelijk.

Financieel jaarverslag d.d. 2019