contributieContributie 2020

Het Rekeningnummer van HSV Adegeest is: NL67RABO0155011057

De hoogte van de contributie wordt bepaald aan de leeftijd die bereikt wordt in het lopende jaar.

 

Contributietabel 2021 zoals vastgesteld op jaar ALV 1 februari 2021

Leeftijdscategorie

Sportactiviteit

Adegeest contributie

Bonds-contributie

Pakkenfonds

Totaal

t/m 9 jaar

alle varianten

€ 102,55

€ 17,10

€ 20,00

€ 139,65

10 t/m 17 jaar

alle varianten

€ 131,40

€ 28,70

€ 20,00

€ 180,10

18 jaar en ouder

softbal of honkbal

€ 186,00

€ 65,50

€ 251,50

slowpitch

€ 71,15

€ 34,15

€ 105,30

dubbellidmaatschap:

·  softbal + honkbal

·  softbal + slowpitch

·  honkbal + slowpitch

€ 186,00

€ 75,90

€ 261,90

recreant honkbal/softbal (max. 5 wedstrijden)

€ 71,15

€ 34,15

€ 105,30

recreant (zonder wedstrijden, trainingslid)

€ 71,15

€ 71,15

niet-spelend bondslid

€ 50,00

€ 17,10

€ 67,10

donateur

minimaal € 60,00

min. € 60,00

Peildatum leeftijd is 31 december van het lopend jaar.

Overige regels: