contributieContributie 2020

Het Rekeningnummer van HSV Adegeest is: NL67RABO0155011057

De hoogte van de contributie wordt bepaald aan de leeftijd die bereikt wordt in het lopende jaar.

 

Categorie Contributie Afdracht KNBSB Huur tenue Totaal
t/m 9 jaar € 102,55 € 16,90 € 20 € 139,45
10 t/m 17 jaar € 131,40 € 28,35 € 20 € 179,75
18 jaar en ouder € 186 € 64,70 € 250,70
Slow pitch/Trainingslid € 71,15 € 33,75 € 104,90
Dubbellid honkbal/softbal € 10,25 € 10,25
Slow pitch als 2e sport
Niet spelend lid/donateur wel lid KNBSB € 50 € 16,90 € 66,90
Niet spelend lid/donateur geen lid KNBSB (wel lid HSV Adegeest) € 50

Overige regels: