HSV Adegeest wil een veilige honk- en softbalvereniging zijn waar iedereen met plezier bezig
is met de sport en zich thuis voelt binnen de vereniging.

Met elkaar doen we er alles aan om grensoverschrijdend gedrag zoals pesten, conflicten en
ruzie, discriminatie en seksuele intimidatie binnen onze vereniging te voorkómen, om zo te
zorgen voor een prettig en veilig sportklimaat. NOC*NSF heeft samen met haar leden (de
sportbonden waaronder de KNBSB) gedragsregels voor begeleiders opgesteld. De
gedragsregels zijn bedoeld om ongewenst gedrag in de relatie sporter en trainer/begeleider
te verkleinen. HSV Adegeest onderschrijft deze gedragsregels. De gedragscodes voor
sporters, trainers/coaches/begeleiders en bestuurders zijn terug te vinden op de website
van het Centrum Veilige Sport. HSV Adegeest vraagt ook een Verklaring Omtrent het Gedrag
(VOG) aan voor alle trainers.