Wedstrijdsecretariaat

Het wedstrijdsecretariaat heeft de volgende taken:

1. inschrijven teams bij KNBSB voor competitie. Gegevens over klasse indelingen wedstrijdtijden worden verkregen via coördinator coaches en trainers.

2. organisatie oefenwedstrijden ism met eigen en andere verenigingen.

3. nav eerste competitie overzicht eventueel wedstrijden verzetten wanneer door teams wordt aangegeven dat een bepaalde wedstrijddatum ongunstig is.

4. competitie wedstrijden iom eigen en andere verenigingen opnieuw inplannen in geval van afgelaste wedstrijden

5. wijzigingen doorgeven aan competitie coördinator KNBSB

6. wedstrijdformulieren verzamelen en controleren op juiste / volledige invulling en uitslagen van wedstrijden doorgeven aan KNBSB.

7. Negental opgave versturen naar aanleiding van gegevens van trainers/coaches.

     
Wedstrijdsecretariaat Softbal    
Softbal Dames Margriet de Vries
Softbal Heren Jack Schneider
Slowpitch Jack Schneider
Jeugd Kirsten van Leeuwen
     
Wedstrijdsecretariaat Honkbal    
Senioren en U21 Rino Erades
Beeball, Honkbal U12 en U15 Monique van Tilburg

 


Pakkenfonds

DSC_5401.NEF Het pakkenfonds verstrekt verenigingstenues aan nieuwe jeugdleden, beheert de voorraad en neemt de verenigingstenues in van de jeugdleden die hebben opgezegd. Hierbij wordt gelijk gecontroleerd of het tenue schoon en heel is. Daarnaast is het pakkenfonds verantwoordelijk voor de inkoop om daarmee de voorraad op peil te houden. DSC_5404.NEF
DSC_5396.NEF Dit wordt allemaal administratief vastgelegd.Naast het beheren van de pakken zorgt het pakkenfonds ook voor de inkoop en verkoop van verschillende artikelen die bij het tenue horen.Hierbij gaat het om ondershirts, petten, sokken, helmen, toques en riemen.
DSC_5397.NEF Als u spullen van het pakkenfonds nodig heeft, dan kun u contact opnemen voor een afspraak. DSC_5400.NEF

Huishoudelijk Reglement iz verenigingstenue:

In het huishoudelijk reglement van 2009 is het volgende opgenomen over het verenigingstenue:

Artikel 13 Officiële verenigingstenue

1. Het bestuur stelt het officiële verenigingstenue vast.

2. De kleding per team is uniform en de clubkleuren donkerblauw en geel zijn daarin prominent aanwezig.

3. Het bestuur kan, in afwijking van de in artikel 9, onder a, eerste volzin genoemde verplichting, teams toestemming verlenen tot het dragen van kleding die afwijkt van het officiële verenigingstenue. Het bestuur ziet er daarbij op toe dat het bepaalde in het tweede lid zoveel mogelijk gewaarborgd blijft.

contributieContributie 2022

Het Rekeningnummer van HSV Adegeest is: NL67RABO0155011057 De hoogte van de contributie wordt bepaald aan de leeftijd die bereikt wordt in het lopende jaar.  

Contributietabel 2022 zoals vastgesteld op jaar ALV 28 januari 2022

Leeftijdscategorie Sportactiviteit Adegeest contributie Bonds-contributie Pakkenfonds Totaal
t/m 9 jaar alle varianten € 106,o5 € 17,65 € 20,00 € 143,70
10 t/m 17 jaar alle varianten € 135,90 € 29,65 € 20,00 € 185,55
18 jaar en ouder softbal of honkbal € 192,35 € 67,70 € 260,05
slowpitch € 73,60 € 35,30 € 108,90
dubbellidmaatschap: ·  softbal + honkbal ·  softbal + slowpitch ·  honkbal + slowpitch € 192,35 € 78,45 € 270,80
niet-spelend lid met bondlidmaatschap € 51,70 € 17,65 € 69,35
niet-spelend lid zonder bondlidmaatschap € 51,70 € 51,70
buitengewoon lid € 17,65 € 17,65
donateur minimaal € 60,00 min. € 60,00
De KNBSB past conform hun Algemeen Reglement (artikel 20 lid i) elk jaar de bondscontributie aan op basis van het indexcljfer zoals vastgesteld door het CBS (een mast voor inflatie) per 1 oktober voorafgaand aan het kalenderjaar waarvoor deze bedragen verschuldigd zijn.
Indexcljfer 2020 (per 1 oktober) 108,47
Indexcijfer 2021 (per 1 oktober) 112,18
Percentage 3,42%
Bedragen worden afgerond op vijf cent. Adegeest volgt deze correctie en verhoogt de verenigingscontributie voor 2022 met hetzelfde percentage.

Overige regels:

Het Pakkenfonds is met ingang van het seizoen bereikbaar op de eerste maandag in de maanden:  februari t/m november.
Het Pakkenfonds is aanwezig van 18.30 – 20.00 uur. Dit is de enige mogelijkheid om zonder afspraak langs te komen.


Sponsoren

Doelstellingen sponsoring

Honk- en softbalvereniging HSV-Adegeest in Voorschoten is opgericht in 1986. De vereniging telt inmiddels zo’n 200 leden die Honkbal, Softbal of Beeball spelen. Ons Heren 1 Honkbalteam speelt in de landelijke 1e klasse. Binnen onze gezellige vereniging zijn vele vrijwilligers actief.
Door jarenlange onduidelijkheid over de mogelijke aanleg van de Rijnlandroute over onze velden, heeft de vereniging lang in onzekerheid verkeerd over haar toekomst. Nu duidelijk is dat wij op onze vertrouwde plek kunnen blijven spelen, is het tijd voor vernieuwing. Ons clubgebouw is hard aan vervanging toe en wij werken hard aan plannen voor een nieuw onderkomen. Om de ambities van onze Honkbal- en Softbalteams te ondersteunen moeten we investeren in goede voorzieningen. Dat alles kost geld. We kunnen daarbij alle steun gebruiken van bedrijven, organisaties en individuen. We willen u daarom graag interesseren om sponsor van HSV-Adegeest te worden of lid te worden van onze Club van 100.

Sponsorgeld wordt uitsluitend geïnvesteerd in goederen en materialen en andere faciliteiten die de spelers of het clubhuis direct ten goede komen. Voor sponsors hebben wij verschillende sponsorpakketten beschikbaar, maar we bespreken ook graag een sponsorvoorstel op maat met u.

Bent u geïnteresseerd in de sponsormogelijkheden bij HSV-Adegeest en wat wij u te bieden hebben of wilt u lid worden van de Club van 100 belt of mailt u naar:

Michaël de Zwart, verantwoordelijk voor sponsoring HSV Adegeest.

Telefoon: 06-27061217,

e-mail: .