Pakkenfonds

DSC_5401.NEFHet pakkenfonds verstrekt verenigingstenues aan nieuwe jeugdleden, beheert de voorraad en neemt de verenigingstenues in van de jeugdleden die hebben opgezegd. Hierbij wordt gelijk gecontroleerd of het tenue schoon en heel is. Daarnaast is het pakkenfonds verantwoordelijk voor de inkoop om daarmee de voorraad op peil te houden.DSC_5404.NEF
DSC_5396.NEFDit wordt allemaal administratief vastgelegd.Naast het beheren van de pakken zorgt het pakkenfonds ook voor de inkoop en verkoop van verschillende artikelen die bij het tenue horen.Hierbij gaat het om ondershirts, petten, zonnekleppen, sokken en riemen. Als extra dienst verzorgen we ook de inkoop en verkoop van de hooded sweaters.DSC_5405.NEF
DSC_5397.NEFDit kan uitsluitend op bestelling. Als u spullen van het pakkenfonds nodig heeft, dan kun u voor een afspraak.Met vriendelijke groet,

Ilona Stoop

DSC_5400.NEF

DSC_5399.NEF

Huishoudelijk Reglement iz verenigingstenue:

In het huishoudelijk reglement van 2009 is het volgende opgenomen over het verenigingstenue:

Artikel 13 Officiële verenigingstenue

trui2010frontsmall1. Het bestuur stelt het officiële verenigingstenue vast.

2. De kleding per team is uniform en de clubkleuren donkerblauw en geel zijn daarin prominent aanwezig.

3. Het bestuur kan, in afwijking van de in artikel 9, onder a, eerste volzin genoemde verplichting, teams toestemming verlenen tot het dragen van kleding die afwijkt van het officiële verenigingstenue. Het bestuur ziet er daarbij op toe dat het bepaalde in het tweede lid zoveel mogelijk gewaarborgd blijft.

 Het Rekeningnummer van HSV Adegeest is: NL67RABO0155011057

CategorieContributieAfdracht KNBSBHuur tenueTotaal
t/m 9 jaar€ 102,55€ 17,45€ 20€ 140
10 t/m 17 jaar€ 131,40€ 28,60€ 20€ 180
18 jaar en ouder€ 186€ 64€ 250
Slow pitch/Trainingslid€ 71,15€ 33,85€ 105
Dubbellid honkbal/softbal€ 10€ 10
Slow pitch als 2e sport
Niet spelend lid/donateur wel lid KNBSB€ 50€ 17,45€ 67,45
Niet spelend lid/donateur geen lid KNBSB (wel lid HSV Adegeest)€ 50

De hoogte van de contributie wordt bepaald aan de leeftijd die bereikt wordt in het lopende jaar.

Overige regels:

◾Ieder lid t/m 17 of recreant heeft recht op gebruik 1 tenue tegen betaling van borg €30 en jaarlijkse huur € 20.
◾Ieder lid vanaf 18 jaar koopt een eigen tenue (overshirt en broek) bij de door HSV Adegeest aangegeven leverancier
(thans: SSK, Heulweg 128 B – 2295 KK Kwintsheul Tel: 0031-(0)174-501888 E-mail:

◾De contributie van recreanten/trainingsleden is (afhankelijk van de leeftijd) de helft van een “normale” contributie afgerond naar boven op hele euro’s. Wanneer recreanten of trainingsleden wedstrijden of toernooien spelen doen zij dat in het voorgeschreven tenue van de vereniging.
◾Een niet spelend lid of donateur mag zelf bepalen welk bedrag hij aan de vereniging wenst te geven met een minimum van € 50.
◾Een sponsorlid is een persoon, waarvan het lidmaatschap wordt betaald door een bedrijf. Het sponsorlidmaatschap bedraagt 1,5 * het totaal bedrag afgerond naar boven op hele euro’s.

Het Pakkenfonds is met ingang van het seizoen  2017 bereikbaar op de eerste maandag in de maanden:  februari-maart-april.
Het Pakkenfonds is aanwezig van 19.00 – 20.30 uur. Dit is de enige mogelijkheid om zonder afspraak langs te komen.